PolÝtica de privacitat i protecciˇ de dades


Les dades personals facilitades a Sant Eloi Estació Servei, SA en virtut de la participació, tant a nivell de l’adquisició de les butlletes per mitjà telemàtic, com dels punts de venda participants, de conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, passaran a formar part d’un fitxer degudament inscrit a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, de titularitat de Sant Eloi Estació Servei, SA.

En tot cas, Sant Eloi Estació Servei, SA. garanteix a les persones que lliuren les seves dades que el tractament de les mateixes per part de Sant Eloi Estació Servei, SA., o per part de tercers en el seu nom, està sotmès al secret professional més estricte, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

Altrament, s’informarà a les persones que lliuren les seves dades de caràcter personal que les que sol·licita Sant Eloi Estació Servei, SA. són les estrictament necessàries i imprescindibles per poder dur a terme les finalitats esmentades. Per la seva banda, les dades de caràcter personal que es facilitin a Sant Eloi Estació Servei, SA. han de ser certes i correctes, i cal comunicar a Sant Eloi Estació Servei, SA. qualsevol canvi en les mateixes. En qualsevol cas, respondran aquests de la veracitat i de la correcció de les dades de caràcter personal facilitades a Sant Eloi Estació Servei, SA., i aquesta podrà, en tot cas, excloure dels seus serveis i productes a les persones que hagin facilitat dades falses o incorrectes, sense perjudici de les altres accions legals que mai poguessin correspondre.

Tanmateix, també en compliment de la LQPD, Sant Eloi Estació Servei, SA. informarà les persones que lliuren les seves dades que per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals que els reconeix la LQPD, s’haurà d’enviar una comunicació escrita i degudament signada a l’adreça de correu electrònic info@granbicoca.com, a la qual s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del passaport/document nacional d’identitat de la persona interessada.

La persona que resulti guanyadora del present sorteig dóna la seva conformitat a que la seva imatge i les seves dades s’utilitzin per a fins publicitàries.
 

A Sant Eloi Estació Servei, S.A. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

  • Facilitar als clients ofertes dels productes a través de correu electronic, SMS o trucada telefónica.
  • Programes de fidelització i informació sobre novetats de Sant Eloi Estació Servei, S.A. a través de les nostres newsletters.
  • Gaudir d'avantatges exclusius.

Copyright ę 2020 granbicoca.com
Powered by